Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Consumer goods-Hàng hoá tiêu thụ

Views: 0