Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Closed trade-Mua bán khép kín

Views: 0