Categories
Vocabulary

Minutes of 2024 Annual General Meeting of Shareholders – Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Vocabulary)

ENGLISHVIETNAMESE
FreedomTự do
HappinessHạnh phúc
IndependenceĐộc lập
Joint Stock CompanyCông ty cổ phần
Minutes of 2024 Annual General Meeting of ShareholdersBiên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Socialist republicCộng hòa xã hội chủ nghĩa

Views: 0