Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Cash assets-Tài sản bằng tiền mặt

Views: 0