Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Capital gain-Lợi nhuận tư bản

Views: 0