Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Buyer's option-Quyền chọn của người mua

Views: 0