Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Buy on the offer-Mua theo giá đặt bán

Views: 0