Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Buoyant-Có xu hướng lên giá

Views: 0