Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Broke-Phá sản, tuột giá

Views: 0