Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Break-Sụt giá không ngờ

Views: 0