Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Borrowed stock-Cổ phiếu vay mượn

Views: 0