Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bidding up-Giá đặt mua tăng

Views: 0