Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bid and asked-Giá đặt mua và giá bán

Views: 0