Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Best bid-Giá đặt mua cao nhất

Views: 0