Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bearish-Có xu hướng giảm giá

Views: 0