Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bear transaction-Giao dịch đầu cơ hạ giá

Views: 0