Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bear raiding-Tấn công của người đầu cơ hạ giá

Views: 0