Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bear position-Vị thế đầu cơ hạ giá

Views: 0