Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bear pool-Vốn của nhóm đầu cơ hạ giá

Views: 0