Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Bear-Người đầu cơ hạ giá

Views: 0