Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Averaging down-Bình quân theo chiều xuống

Views: 0