Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Average out-Đạt mức bình quân

Views: 0