Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Assumed bond-Trái phiếu công ty thừa nhận

Views: 0