Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Appreciation-Tăng giá trị

Views: 0