Categories
Vocabulary

Minutes of 2024 Annual General Meeting of Shareholders – Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Vocabulary)

ENGLISHVIETNAMESE
FreedomTự do
HappinessHạnh phúc
IndependenceĐộc lập
Joint Stock CompanyCông ty cổ phần
Minutes of 2024 Annual General Meeting of ShareholdersBiên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Socialist republicCộng hòa xã hội chủ nghĩa

Views: 0

Categories
Video

Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex

Views: 0

Categories
Video

Công Ty Cổ Phần container Việt Nam Viconship

Views: 0

Categories
Video

Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Nam Định

Views: 0

Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Yield to maturity-Lợi suất khi đáo hạn

Views: 0

Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Yield curve-Đường cong lợi suất

Views: 0

Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Yield-Lợi suất

Views: 0

Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Write off-Xoá bỏ

Views: 1

Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Working capital-Vốn kinh doanh

Views: 0

Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Without interest-Không kèm lãi

Views: 2