Hỏi Đáp  ›  Giáo dục, tham khảo  ›  Các môn học  ›  Địa lý  ›  Trình bày nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của HOa Kì

Trình bày nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của HOa Kì

Trình bày nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của HOa Kì

 • http://forums.vn/hoidap/co-nen-dau-tu-nhieu-tien-vao-game-online-khong
 • http://forums.vn/hoidap/can-tim-dia-diem-de-phan-phoi-dau-ha-lan-dau-xanh-dau-chechpeas
 • http://forums.vn/hoidap/huong-dan-tao-usb-da-chuc-nang-danh-cho-linux-voi-lili
 • http://forums.vn/hoidap/em-duoc-biet-truong-dh-khoa-hoc-dh-hue-dao-tao-nganh-han-nom-tu-van-cho-em
 • http://forums.vn/hoidap/kinh-nghiem-mua-xe-hoi-cu-o-to-cu

 • 2 Responses to “Trình bày nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của HOa Kì”

  1. hpmsvbvm says:

   sao ko đánh văn bản có dấu bạn ơi…

    

  2. nguyenhiep says:

   Nguyen nhan anh huong den su phan hoa lanh tho san xuat nong nghiep cua hoa ki
   - do dat nuoc ngay cang phat trien di len va chi chu trong trong linh vuc cong nghiep ve cac nghanh nghe co thu nhap cao nhu che tao o to va cac phan men vitinh .it ai chu y den linh vuc sx nong nghiep.Cac manh dat sx nong nghiep dan dan duoc thay the bang cac khu cong nghiep cac khu che xuat nhu the cac manh dat nong nghiep bi thu nho lai va bi phan hoa
   - mot nguyen nhan gay anh huong nua do la su do thi hoa dan so gia tang cac toa nha choc troi moc len thay the cho cac dong ruong Dothi phat trien tien theo do la su phat trien cua con nguoi khong ai chiu lam nong nghiep cac manh dat nong nghiep dan dan bi xoa bo va su phanhoa lanh tho san xuat nong nghiep cua Hoa Ki ngayu cang tang

  Leave a Reply

  *